PUŞKİN VE RUS KİMLİĞİ

Milliyetçilik ve milletlerin oluşumunun önemli bir parçası olarak görülen ortak aidiyetler, tarihsel olaylar, birlikte yaşama güdüsü toplumların milli kimliğini biçimlendirmesinde önemli rol oynamaktadır. Milliyetçiliğin ve milletlerin oluşum süreçlerine dair ortaya atılan teoriler milli kimliği oluşturan öğelerin farklı şekillerde yorumlanmasına neden olmaktadır. Çalışmamızda Aleksandr Sergeyeviç Puşkin’in eserlerinde Rus kimliğin yansımalarına değinmeden önce milliyetçilik ile ilgili sosyolojik ve tarihsel yaklaşımlar açıklanarak, Rus milli kimliğini ve milli bilincini oluşturan süreç bu yaklaşımlar doğrultusunda detaylı olarak incelenecektir.

PUŞKİN VE RUS KİMLİĞİ

ISBN: 978-625-367-667-4