PAZARLAMADA DİJİTAL DÖNÜŞÜM: DİJİTAL PAZARLAMA VE C KUŞAĞI

Enformasyonel ve teknolojik gelişmeler karşısında pazarlama disiplini kendini sürekli yenilemekte, tüketiciye ulaşma noktasında interneti ve dijital cihazları kullanıp dijitalleşme sürecine adapte olmaktadır. Dijital devrimle gelen yenilikler, geleneksel pazarlama faaliyetlerine internetin ve teknolojinin eklenmesiyle pek çok farklı iletişim araçları, platformlar ve kanalları pazarlamanın hizmetine sunmaktadır. Pazarlamanın dijital tarihi yazılmaya başlamaktadır.