PSİKOLOJİK SERMAYE VE YÖNETİCİLİK

Rekabetin her geçen gün daha çok arttığı iş dünyasında işletmeler bünyesinde bulundurduğu insan kaynağının önemi zamanla daha çok kavramaya başlamıştır. Çalışanlardan yüksek düzeyde verim alınabilmesinde ölçülebilen, geliştirilebilen ve verimli olarak yönetilebilen performanslarının bireylerin olumlu psikolojik durumlarıyla yakından ilgilenilmesi gerekmektedir. İş dünyasında ekonomik, sosyal, beşeri sermaye kadar belki daha fazla insan sermayesi de önemsenmelidir. Diğer sermayelere göre insan sermayesi kendine has özelliği olduğu için örgütlere sürdürülebilir bir rekabet fırsatı sağlamaktadır.