TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA

İşçi ve işveren arasında kurulan iş ilişkisinin devamını sağlamanın yollarından birisi de iş güvencesidir. Türk Hukukunda iş güvencesine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Böylece işçinin feshe karşı korunması da sağlanmış olacaktır. İş güvencesinden sadece kanunda belirtilen şartları taşıyan işçiler yararlanabilmektedirler. İş güvencesi kapsamı dışındaki işçiler ise bireysel fesihlerde yeterince korunmamaktadırlar. Bu işçiler toplu fesihlerde bazı koruyucu düzenlemelerden faydalanabilirler. İş güvencesi kapsamındaki işçilerin hem bireysel hem de toplu işçi çıkarmalarda hakları ve korunmaları kapsam dışındakilerden daha fazladır.