PSİKOLOJİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİ

Günümüzde spor ortamında optimal performans aralığını yakalamak ve bunu devamlı olarak sürdürebilmek adına fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin yanı sıra psikolojik faktörlerin de önemli olduğu düşünülmektedir. Uzun süren müsabaka dönemlerindeki psikolojik dalgalanma, kaygı, stres, olumsuz düşünce ve duyguları yönetememek performansı olumsuz olarak etkilemektedir. Bir sporcu, kendi uyarılma mekanizmasını ve bilişsel davranışı oluşturarak, sorumluluk almayı ve davranışlarını kontrol etmeyi öğrenmektedir. Bu durumda farkındalıklarını arttırarak performansla ilgili endişelerini yönetmelerinde yardımcı olmaktadır. Nitekim başarıya ulaşmak ya da daha iyi bir sporcu olmak için antrenman programlarınıza psikolojik performansınızı etkileyebilecek olan zihinsel beceri ve teknikler, dikkat, reaksiyon, karar verme, analitik düşünme, müzik ve motivasyon gibi tüm bileşenleri dahil etmeniz gerekmektedir. Bu eserde yapılan araştırmalarda ilgili becerilerin öğrenilmesi ve geliştirilmesiyle birlikte daha yüksek performans seviyelerine ulaşacağınızın önemi vurgulanmaktadır.