SOSYAL BİLİMLERDE DEĞİŞİM VE GELİŞİM YAZILARI V

Sosyal bilimlerdeki değişim tüm hızıyla devam ederken bunun nihai sonucu olarak araştırmacılar için sınırsız bir araştırma ve inceleme alanı ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda, sosyal bilimlerde yaşanan değişimlerin akademik açıdan irdelenmesi gerekmektedir.