SAĞLIK ALANINDA GÜNCEL BAKIM YAKLAŞIMLARI

Günlük aktivitelerini sürdürme, fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanması, esenlik ve mutluluk, kaliteli sağlık bakımı alabilme, toplumun yaşam düzeyine eşit bir hayatı sürdürme bazı hassas gruplar açısından oldukça önem arz etmektedir. Sağlık ve hemşirelik alanında bakım tedavi ve koordinasyon üçgeninde, özellikle bakımın daha büyük bir paydada yer alması, koruyucu sağlık hizmetlerinin gerekliliğinin önemini ortaya koymaktadır. Teknolojik gelişmelerle birlikte bakım hemşireliğin her alanında odak noktası olmuş, kanıta dayalı güncel yaklaşımlarla bakım vermenin gerekliliği ön plana çıkmıştır. Bu kitapta toplumdaki bazı hassas gruplarda, güncel bakım yaklaşımlarının uygulanması üzerine yoğunlaşılmış, sağlık alanına güncel bilgiler kazandırılması hedeflenmiştir.

SAĞLIK ALANINDA GÜNCEL BAKIM YAKLAŞIMLARI

 • EDİTÖR:
 • ÖĞR. GÖR. CANAN ERAYDIN
 • YAZARLAR:
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞEGÜL DURMAZ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA BİRGİLİ
 • ÖĞR. GÖR. CANAN ERAYDIN
 • ARŞ. GÖR. FERİDE ÇEVİK
 • ARŞ. GÖR. İMRAN BOYLU
 • UZM. HEM. BİLGE TEZCAN
 • HEM. FATMANA İZAN
 • ISBN: 978-625-7139-44-1