SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA VE DERLEMELER

Sağlık bilimleri, genel anlamıyla sağlığı korumak ve sağlıklı yaşamı sürdürmenin yanı sıra hastalıkları tedavi etmek üzere, tanı ve tedavi ile ilgili bilimlerin bütünü olarak ifade edilebilir. Sağlıkta malpraktisler, gelişmiş toplumlar da dâhil olmak üzere, birçok toplumda önemli bir sorun olup, hâlâ da olmaya devam etmektedir. Bu sorun da hastalara, hasta yakınlarına ve doktorlara olumsuz şekilde yansımaktadır. Bu sorunun, doğru teşhis ve tedavi yöntemlerinin uygulanması ile büyük ölçüde azaltılabileceği açıktır.