SAĞLIK HİZMETLERİNDE ASİMETRİK BİLGİ, BELİRSİZLİK ALGISI VE GÜVEN KAVRAMININ ROLÜ

İnsanın yaşamı boyunca kaybetmeyi istemeyeceği en önemli unsurlardan bir tanesi sağlığıdır. İnsanın bedensel ve ruhsal yapısında meydana gelebilecek olumsuz bir gelişme yapacağı tüm aktivitelerde normalin altında, düşük bir hayat standardına, mutsuzluğa ve daha ileri durumlarda umutsuzluğa ve psikolojik sorunlara yol açabilecektir. Sağlığını kaybeden birey eski sağlıklı haline kavuşmak için hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmadığı veya sahip olduğu bilgi ile yaşadığı bedensel ya da ruhsal sorunları tam olarak anlamlandıramadığı bu durumdan dolayı sağlık hizmetine ihtiyaç duymaktadır.