ÜRETİM SEKTÖRÜNDE HATA TÜRÜ ve ETKİLERİ ANALİZİ

Son yıllarda kalite, işletmelerin pazarda kalıcı olabilmesi ve rekabet avantajını sağlayabilmesi için önemli bir kavram haline gelmiştir. Gelişen rekabet ortamında rakiplerinden daha önde olmak için işletmeler, üretim sistemlerine ve kalite iyileştirme faaliyetlerine önemli bütçeler ayırmaya başlamışlardır. Üretim ve kalite maliyetlerinin en düşük seviyede tutularak üretim hızının arttırılması işletmeler için önemli bir hal almıştır. Hedeflenen bu amaçlar doğrultusunda üretim sistemleri, geleneksel üretim yöntemlerinden modern üretim yöntemlerine kaymıştır. Robotların ve otomasyon sistemlerinin kullanıldığı üretim hatları, insan faktöründen arındırılarak daha hızlı ve kaliteli üretimin gerçekleştirilmesi için modern üretim sistemlerinin kullanımı yaygınlaşmıştır. Modern üretim sistemleri ile kalitenin geliştirilmesi de hedeflenmektedir. Kalite iyileştirme bir süreci kapsamaktadır.