HALKA AÇIK FİRMALARDA KÂR PAYI DAĞITIM DUYURULARININ HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİ

Firmaların kâr payı ödemeleri, firma değerimi etkileyen en önemli unsurlardan birisidir. Çünkü, yatırımcılar istikrarlı kâr payı ödeyen firmaların hisse senetlerine değer verirler. Bu nedenle, bir firmanın kâr payı dağıtacağını açıklaması, yatırımcıların o firmanın hisse senedini talep edeceği, yani o hisse senedinin fiyatının artacağı anlamına gelebilir. Öte yandan, etkin piyasalar hipotezi , ‘yarı güçlü formda etkin ’bir piyasada kamuya açık firmalara ait bilgilerin yardımıyla fazla(anormal)bir getiri oranı elde edileceğini, yani kâr payı ödemesi gibi önemli bir duyurunun dahi firmanın hisse senetlerinin değeri üzerinde bir etki yaratmayacağını savunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, firmaların dağıtacağı kâr paylarına ilişkin duyurularının, ilgili firmanın getiri oranları üzerinde nasıl bir etki yaratacağının olay etüdü yöntemiyle ortaya konulmasıdır. Uygulama, son beş yılda istikrarlı kâr payı dağıtan şirketlerin verileri kullanılarak yapılmıştır. Yapılan uygulama sonucunda, kâr payı duyurularının ilgili firmaların hisse senedi fiyatlarını etkilediği tespit edilmiştir.