KATARAKT CERRAHİSİ VE İNTRAOKÜLER LENSLER

Katarakt, insanlar, kuşlar, sürüngenler veya memeliler olmak üzere farklı türden canlılarda oluşabilen oküler bir hastalıktır. Katarak hastalığı; göz içerisinde bulunan lens adı verilen şeffaf ve saydam olan yapının kongenital veya edinsel orjinli çeşitli etiyolojik sebepler ile bulanıklaşması ile karakterizedir. Lenste oluşan bulanıklaşmanın lokasyonuna ve yoğunluğuna bağlı olarak canlıda farklı derecelerde görüş kaybı oluşmaktadır.