SAĞLIK KURUMLARINDA OLUMSUZ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ BOYUTLARI

Hizmet sektöründe bilginin, insanın önemi her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle liderlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bunlardan birisi de örgütün verimliliği ve performansını artırmaktır. Bu nedenle insan kaynaklarını iyi yönetmek için örgütsel sinizmin oluşmasının önlenmesi büyük önem arz etmektedir. Kurum çalışanlarının, kurumda yaşadıkları veya gözlemleriyle edindiği tecrübeler sonucu ekibe güven ya da güvensizlik gibi duyguları oluşmaktadır.