TÜRKİYE VE AVRUPA GÜMRÜK VERGİLERİNİN YAPISI (GÜMRÜK MEVZUATI KAPSAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI)

Gümrük kavramsal olarak ülkelerin giriş ve çıkışında denetiminin yapıldığı yer olarak tanımlanmaktadır. Gümrük vergisi ise bir ülkeye dış alım yoluyla giren ya da herhangi bir kişilerce getirilen yabancı mallardan alınan devletin belirlemiş olduğu oranlar çerçevesinde alınan vergi olarak tanımlanmıştır. Gümrük vergileri ülkelerin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Gümrük vergileri ülke gelirleri arasında bulunmaları ve kamu finansmanında kullanımıyla; gelir etkisine haiz olarak mali bir önem taşımaktadır. Gümrük vergileri tarihin en eski gelir kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bağımsızlık mücadelesi neticesinde sınırlarının belirlenmesi ve karşılıklı olarak ticari ilişkiler içerisinde bulunulması ile birlikte bazı yapılan anlaşmalar çerçevesinde yasal düzenlemeler ile karşımıza çıkmaktadır.