AKILLI ÜRETİM VE DENETİM SİSTEMLERİ

Üretim ekonomik refahın temel prensipleri arasındadır. Her alanda üretim yapmak var olan üretimi hem kemiyet hem de keyfiyet anlamında artırmak için devletler ve özel girişimler yatırım yapmaktadır. Üretimi yapılan başlıca ürünlerden biri hayvancılıktır. Hayvancılık üretimini balıkçılık ve hayvancılık şeklinde iki başlık altında toplamak mümkündür. Bunun yanı sıra enerji üretimi de gelişmiş sanayinin köşe taşlarından biridir. Fosil yakıtlarının kullanımının azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması için çalışmalar hızlanarak devam etmektedir. Üretimin yapılması ve artırılması için teknolojik denetim sistemleri hali hazırda kullanılmakla birlikte her geçen gün daha da akıllı yapıya ulaşmaktadır.