SAĞLIK PERSPEKTİFLERİ: GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE MULTİDİSİPLİNER STRATEJİLER

İnsan hayatının en değerli hazinelerinden olan sağlık, birçok faktörün karmaşıklığına işaret ederken, aynı zamanda bireylerin ve toplumların refahının temelini oluşturur. Sağlık, günümüzde giderek karmaşık ve çok yönlü bir konu haline gelmiştir. Bu karmaşıklık, çeşitli disiplinlerin bir araya gelmesini ve bütüncül bir bakış açısının benimsenmesini gerektirmektedir. “SAĞLIK PERSPEKTİFLERİ: GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE MULTİDİSİPLİNER STRATEJİLER” adlı bu kitap, sağlıkla ilgili konuları ele alırken farklı disiplinlerin birleşiminden doğan zenginliği vurgulamakta, sağlığı bir bütün olarak ele alarak farklı alanlardan gelen bilgi ve perspektifleri birleştirme amacını taşımaktadır.