SAĞLIK PROFESYONELERİNDEN İNSAN HAYATINA BAKIŞ

Bu kitap, sağlık hizmeti veren profesyonellerin farklı alanlarda yaptığı akademik çalışmaları içermektedir. Oluşturulan bu kitabın amacı çalışmalardan elde edilen sonuçları bilim camiasına ve okuyuculara aktararak gelecekte yapılacak çalışmalara yol göstermek ve yeni düşüncelerin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. Kitap içerisindeki bölümlerde farklı sağlık profesyonellerin kendi alanlarında yaptığı çalışmalara yer verilmiştir. Birinci bölümde, hemşirelik ve ebelik öğrencilerin uygulamada yaşadıkları anksiyete düzeyleri ve etkileyen faktörler incelenmiştir. İkinci bölümde, son yıllarda giderek ilginin arttığı merhamet konusunun hemşirelikteki öneminin açıklandığı bir çalışmaya yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, insan hayatının başlangıç dönemi olan bebeklikte beslenmeye ilişkin bilgiler yer almaktadır. Dördüncü bölümde, mülteci kadınların ruh sağlığını etkileyen faktörler incelenmiştir. Beşinci bölümde, emzirme inanç ve tutumlarındaki değişimlere geçmişten günümüze kadar olan değişimlerin incelendiği bir çalışma bulunmaktadır.

SAĞLIK PROFESYONELERİNDEN İNSAN HAYATINA BAKIŞ

 • EDİTÖR:
 • DR. ÖĞR ÜYESİ TÜLAY KARS FERTELLİ
 • Y AZARLAR:
 • DOÇ. DR. NİLGÜN ULUTAŞDEMİR
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE TAŞTEKİN OUYABA
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ESRA DEMİR ÖZTÜRK
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ NAZAN ÜNAL KAYTEZ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ TÜLAY KARS FERTELLİ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ YASEMİN ŞANLI
 • ÖĞR. GÖR. DR. YELİZ DİNÇER
 • ÖĞR. GÖR. MUSTAFA GÜL
 • NASTARAN ESLAM PARAST