SANSÜR KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE İLİŞTİRİLMİŞ GAZETECİLİK

Amerika Birleşik Devletleri özgürlüklerin kullanımı açısından dünyanın en serbest ülkesi olarak algımızda yerini almaktadır. ABD iletişim özgürlüğünü Anayasal güvenceye kavuşturmuş ve “kongre söz veya basın özgürlüğünü sınırlayan kanun yapamaz”1 hükmü ile 1791 yılından beri dünyaya örnek teşkil etmiştir. Düşünce, ifade ve ifadeyi yayma konularında kongreye kanun yapma hakkını vermeyen bu değişiklik Amerika’daki özgürlüklerin bir göstergesi kabul edilebilir. Ancak son dönem siyasi arenada yaşananlar bu ifadenin sorgulanmasını da beraberinde getirmiştir. Amerika’ya yapılan 11 Eylül saldırıları terör konusunu gündeme taşımış ve ABD terörle savaş adı altında Afganistan saldırısını gerçekleştirmiştir. Amerika bu saldırısını “meşru müdafaa” olarak açıklarken dünyayı Ortadoğu Terörizmine karşı uyarmayı da ihmal etmemiştir.