RİSK YÖNETİM UYGULAMALARININ ENDÜSTRİ İŞLETMELERİNİN SERMAYE YAPILARI ÜZERİNE ETKİLERİ

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişimeler ve sermayenin hareketini sınırlayan engellerin ortadan kalkmasıyla birlikte, finansal piyasalar arasında ki entegrasyon giderek artmıştır. Ancak bu entegrasyonun beraberinde getirdiği finansal liberalizasyon süreci gelişmekte olan ülkelerde olumlu yönlerinin yanı sıra, gerekli makroekonomik şartlar oluşturulmadan finansal liberalizasyona geçilmesi, finansal piyasada volatiliteyi arttırmıştır.