SEÇMEN TERCİHİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: VAN ÖRNEĞI

Ülkenin sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik yönden geleceğini belirleyen, ülkeyi etkileyen ve ülkeye yön veren kadrolar, partiler genel ya da yerel seçimler aracılığı ile belirlenir. Seçmenler gerek yerel seçimlerde ve gerekse genel seçimlerde oy kullanırken farklı faktörleri göz önünde tutarlar. Seçmenler tercihini yaparken belirli koşullardan etkilenirler. Seçimler aynı zamanda ülkenin hangi politikalara ve programlara göre yönetileceğine, kimin yöneteceğine karar verilmesini sağlar. Seçmenin, kimlerin yöneteceğini belirlemesine yönelik tercihlerinin hangi faktörlerden etkilenerek ortaya çıktığı önemli bir husustur. Söz konusu bu faktörlerin analiz edilmesi, bilinçli bir seçmenin oluşması için önemli olduğu kadar aynı

page4image38844480 page4image38837376 page4image38837952

i

zamanda partilerin seçmen tercihini bilmeleri ve dikkate almaları için de önemlidir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, Van ilindeki seçmen tercihini etkileyen faktörlerin neler olduklarını ortaya koymaktır. Bu çalışmada literatürden ve daha önce uygulanmış farklı çalışmalardan da yararlanarak seçmen tercihine etki eden faktörleri belirlemeye yönelik olarak hazırlanmış anket Van ili genelinde uygulandı. Van ve ilçeler genelinde 812 kişiyle yüz yüze yapılan anket çalışmasının sonucunda Van seçmeninin tercihine etki eden faktörlerin neler olduğu tespit edilmeye çalışıldı. Seçmen tercihine etki eden pek çok faktörün olduğu bilinmektedir. Ancak bu çalışmada seçmen tercihine etki eden sadece ekonomik, ideolojik, kültürel, feodal, demografik ve güvenlik gibi faktörler üzerinde duruldu. Bu dokuz değişken için anket yöntemi uygulandı. Dokuz değişkenin olduğu ankette, değişkenlerden seçmen tercihine etki eden faktörler ile bu faktörlerden en önemlilerini tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışma Van merkez ve ilçeleri ile sınırlandırıldı.