SİVİL TOPLUM, SİYASAL SİSTEM VE SİYASAL YÖNETİM

Sivil Toplum, Siyasal Sistem ve Siyasal Yönetim adıyla büyük emek harcanarak dizayn edilen bu eser, disiplinlerarası olarak hazırlanmış çalışmalardandır. Farklı disiplinlerin siyasal sistem, siyasal yapı, sivil toplum meselelerine bakışını içeren araştırma makalelerinden oluşan eserin sosyoloji, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarına hitap eden ayırdedici yönleri bulunmaktadır.

SİVİL TOPLUM, SİYASAL SİSTEM VE SİYASAL YÖNETİM

 • EDİTÖRLER: 
 • DR. MUSTAFA TALAS
 • ERDEM HİLAL
 • YAZARLAR:
 • DR. GÖKHAN AK
 • DR. M. MURAT PAYAM
 • DR. SEMA ÜLPER OKTAR
 • DR. YILDIZ ATMACA
 • GÜLBAŞAK YERLİ
 • HANDAN BOYALI
 • NURULLAH SELÇUK
 • SERKAN GÜNDOĞDU