SOĞUK SAVAŞ YILLARINDA TÜRK AMERİKAN İLİŞKİLERİ (1945-1990)

Araştırmanın konusu olarak Soğuk Savaş Dönemi Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri seçilmiştir. Bu dönem 1945- 1990 yıları arasını kapsamaktadır. Araştırma konusu olarak 1945- 1990 yılları arsındaki Türk- Amerikan ilişkilerinin seçilmesinde amaç Soğuk Savaş sürecinde Türkiye’nin dış politikasında önemli bir yere sahip olan Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arsında yaşanan gelişmeleri araştırarak olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koymak ve böylece Türk dış politikasına katkı sağlamaktır.