SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR – 10

Günümüz küresel dünyasında, birbirleriyle entegre yapılar bütünü içerisinde, sosyal bilimler alanındaki çalışmalar bir zincirin halkaları gibi bir vazife üstlenmektedir. Çünkü çok hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Sosyal Bilimler; bu değişim, dönüşüm ve şekillenme etkilerinden daha fazla etkilenmektedir. Sosyal Bilimlerdeki bu değişim her adımda daha fazla gözle görülebilir ve net hale gelecektir. Sosyal Bilimler içerisinde günümüz parametreleri harmanlandığı zaman, farklı araştırmacıların birbirleri ile entegre ve interaktif bir etkileşim içerisinde çalışması zaruriyeti ortaya çıkmıştır. Disiplinlerarası çalışmalarda bir artış seviyesi ve önem kazanma görülmektedir. Bilimsel anlamda Multidisipliner çalışmaların literatüre zenginlik katacağı bir durum oluşmaktadır.