SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Eğitim-öğretimde kolay ulaşılabilir birincil kaynak ve temel öğretim materyali olarak kullanılan, devlet tarafından öğrencilere ücretsiz olarak verilen ders kitapları, öğrencilerin okumak ve incelemekten zevk alacakları şekilde hazırlanmalıdır. Ders kitabı içeriği öğrencinin yakın çevresine, gelişim özelliklerine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olmalı, görsel özellikler açısından ilgi çekici, sağlam ve öğrenci seviyesine uygun olmalı, dil ve anlatım ile ölçme değerlendirmeaçısından da anlaşılır nitelikte olmasına özen gösterilmelidir. Aynı zamanda ders kitapları sürekli olarak incelenmeli, eksikleri tamamlanmalı, yanlışları düzeltilmeli ve günün şartlarına uygun olarak geliştirilmelidir.

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  • DR. ÖĞR ÜYESİ NAZİKE KARAGÖZOĞLU
  • ISBN: 978-625-7897-78-5 
Kategoriler: Etiketler: