ÖRGÜTLERARASI AĞLARIN YENİLİK DERECESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Örgütlerin süregelen rekabet oyununda geleneksel yaklaşımların artık geçerli olmayacağının farkına varmasıyla, yenilik ile ilgili yeni yaklaşımlar geliştirdiği görülebilir. Ekonomik rekabetçiliğin hızlı teknolojik değişiklikler ile ilişkilendirilmiş olması nedeniyle pek çok örgüt işlerinin merkezine yeni, bilgi tabanlı teknoloji ürün ve hizmetlerini yerleştirmiştir. Örgütler ekonomik açıdan rekabetçi başarı yakalamak üzere değer yaratmaya ve bu değeri sürekli elinde bulundurarak korumaya çalışır. Sürdürülebilir rekabetçi üstünlük örgütsel bilginin etkili ve verimli yönetimi ile gerçekleşir.