SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SEVGİ EĞİTİMİ

Sevgi, insanoğlunun varoluşundan bu yana hayatımızı şekillendiren, bizi bir

arada tutan ve ilişkilerimize anlam katan evrensel bir dil gibidir. Sevgi, birbirimizi anlamamıza bir arada yaşamamıza katkı sağlar. Ailemizde, ilişkilerimizde, işlerimizde ve toplumsal yaşantımızda sevgi, ilişkilerimizi değerli kılar. Bir insanın yaşamındaki en değerli deneyimlerden biri, sevildiğini bilmektir. Sevgi, bir kişinin değerli olduğunu hissettiren büyülü bir dokunuştur. Sevgi, insanlık tarihi boyunca var olan ve her dönemde önemli olan evrensel bir duygudur. Özellikle son yüzyılda yaşanan toplumsal, kültürel, teknolojik ve psikolojik değişim, sevginin algılanışının ve öneminin daha fazla ciddiye alınması gerektiğini göstermektedir. Yaklaşık üç yıl boyunca yerli ve yabancı kaynaklar taranarak şekillenen bu kitap çalışmasında sosyal bilgiler eğitimine, tarihçesine, sosyal bilgiler öğretimindeki yaklaşımlara, değer ve değerler eğitimi yaklaşımlarına, sevgi ve sevgi türlerine, sevgi eğitimi ve bileşenlerine değinilmiştir. Devamında sevgi eğitimi ve sosyal bilgiler ilintisine vurgu yapıldıktan sonra tartışma, sonuç ve önerilere yer verilmiştir.