TÜRK ETNOQRAFİYASI

Etnoqrafiya xalqların keçmiş və indiki həyatını, mədəniyyətinin ayrı-ayrı elementlərini, adət-ənənələrini, həyat tərzini, inanclarını və digər sosial strukturlarını dəqiq təsəvvür edərək anlamağımıza kömək göstərən tədqiqat sahəsidir. Etnoqrafik tədqiqatlar təkcə bu günün insanları üçün deyil, gələcək nəsillər üçün də son dərəcə vacibdir.

TÜRK ETNOQRAFİYASI

ISBN: 978-625-367-628-5