BAKIM PAKETLERİ

Bütün dünyada artan nüfus ile birlikte sağlık kurumlarına olan ihtiyacın ve hasta bireylerin beklentilerinin artmasının yanında güvenli ve yüksek kaliteli bakım sağlanmasının esas alınması sağlık kurumlarına ve sağlık çalışanlarına daha fazla sorumluluk getirmektedir. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de sağlık hizmeti sunumunda hasta sonuçlarını iyileştirmek için araştırmalar yapılmakta, kılavuzlar geliştirilmektedir. Bu da sağlık hizmeti sunumunda en iyi kanıta dayalı uygulamaları gündeme getirmektedir. Sağlık araştırmalarının temel amaçlarından biri etkili sağlık müdahalelerini belirleyerek sağlık hizmetlerinde kaliteyi en üst düzeye getirmektir. Son yıllarda araştırmaya dayalı uygulamalarda artış olduğu görülmektedir. Hasta çıktılarının iyileştirilmesi açısından kanıta dayalı uygulamaların kullanımı önerilmektedir.

BAKIM PAKETLERİ

ISBN: 978-625-367-624-7