MESLEK SEÇİMİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ

Öğretmenlik bir devletin geleceğini doğrudan tayin eden mesleklerden biridir ve hiçbir meslek öğretmenlik kadar insan ve toplum hayatı ile doğrudan ilişkili değildir. Öğretmen, eğitimin kilit adamı, yetişecek insanımızın yaşatıcı, hayata geçirici, uyarıcı gücüdür. Bu çerçevede öğretmen yetiştirme bir eğitim sisteminin ve toplumun en önemli sorunlarından biridir. Öğretmen yetiştirmede tutarlı, kurumlaşmış, standart ve gelenekleri oluşturamamış milletlerin diğer sorunlarını çözerek gelişmelerini tamamlayabilmesi çok güçtür. Gelişmenin yolu, bilimsel araştırmalar aracılığı ile elde edilecek sağlam, güvenilir bilgi ve verilerle eğitime önem vermek, onun vazgeçilmez temeli olan öğretmeni iyi yetiştirmektir.