SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR 1

Küreselleşme ve dijitalleşme ile birlikte yaşanan dönüşüm ve değişim, kişilerin sosyal hayatlarınınım yanı sıra bilimsel anlamda da çalışmaları etkilemiş, bu nedenle içinde bulunduğumuz dönemde farklı disiplindeki araştırmacıları bir biri ile çalışmalarını gerekli kılmıştır. Bu süreçte disiplinlerarası çalışmalar da artmış ve önem kazanmıştır. Özellikle sosyal bilimler alanı diğer tüm alanlar ile çalışmaya müsait olduğundan çok farklı çalışmaların ortaya çıktığı görülmektedir. Bilimsel anlamda Multidisipliner çalışmaların literatüre katacakları gün geçtikçe değer kazanmaktadır. Bilginin Küreselleşmesi ile birlikte bilgi paylaşımının önemi de ortaya çıkmaktadır, bireyler ve Ülkeler için sahip olunan büyük gücün bilgi olduğu bu günümüzde sahip olunan bilginin kullanımı ve güncel bilgi üretimi akademide kişilere uluslararası platformlarda ülkeler büyük rekabet avantajı sağlamaktadır.

SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR 1

 • EDİTÖR:
 • DOÇ. DR. HASAN ÇİFTÇİ
 • YAZARLAR:
 • PROF. DR. AHMED BARAN DURAL
 • PROF. DR. AYFER AYDINER BOYLU
 • PROF. DR. AYTUNÇ ATEŞ
 • PROF. DR. ÇİĞDEM ÜNAL
 • DOÇ. DR. DİLEK ÖZTAŞ
 • DOÇ. DR. VEDAT ŞAHİN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ MUHAMMED ORAL
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ SELAHATTİN ÇELİK
 • DR. ALİ İHSAN ÖZTÜRK
 • DR. ENİS EMRE MEMİŞOĞLU
 • DR. METE ÜNAL GİRGEN
 • DR. ZİYA İNCE
 • ÖĞR. GÖR. UĞUR EYİDİKER
 • UZM. BİRGÜL ÇİÇEK
 • UZM. DİDEM DEMİR ERBİL
 • NECATİ GÜVEN
 • ISBN: 978-625-7636-62-9