SOSYAL BİLİMLERDE SİSTEMATİK DERLEME 2

Bu çalışma, Türkiye’de Sosyal Bilimler alanında çeşitli konularda yazılmış olan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik tezlerinin sistematik derlemesi yapılmıştır. 2020 yılında 1.sini yazdığımız Sosyal Bilimlerde Sistematik Derleme 1 kitabının 2. Nitelindedir. Çalışmada 1.sinde olduğu gibi Türkiye Sosyal Bilimler alanında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi’nde yer alan konularla ilgili tezler incelenmiştir. Çalışmalar, yıl, üniversite, enstitü, anabilim dalı, özgün dil, danışman unvanı, konu, yöntem ölçütleri temel alınarak doküman analizine ve sistematik delemeye dayalı, betimsel amaçlı nitel bir araştırma özelliğini taşımaktadır. Çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular ile Sosyal Bilimler alanında çeşitli konularda yapılan çalışmaların kapsamlı olarak değerlendirilmesi bakımından ilgili alanyazına katkı sağlayacağı ve bu yöndeki mevcut boşluğu doldurması amaçlanmaktadır.

SOSYAL-BILIMLERDE-SISTEMATIK-DERLEME-2

 • EDİTÖRLER:
 • DOÇ. DR. SEVCAN YILDIZ
 • ESRA KARLIOVA SOYSAL
 • YAZARLAR:
 • DOÇ. DR. SEVCAN YILDIZ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞEGÜL DOĞRUCAN
 • ÖĞR. GÖR. ALİ KOÇAK
 • ÖĞR.GÖR. GÜRCÜ KAYA
 • ÖĞR. GÖR. LEVENT ALPASLAN
 • ÖĞR. GÖR. ÖZHAN NEBİ SOYSAL
 • ÖĞR. GÖR. YİĞİT S. BOZKURT
 • ESRA KARLIOVA SOYSAL
 • HANDE DÖNDÜRÜR
 • HASAY ŞEVİK
 • RAŞİT YILDIZ
 • YASİN OĞUZ ÖZMENEKŞE
 • ISBN: 978-625-7636-34-6