BİLİNÇLİ TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA KARARLARI VE ÜRÜN TANITIM VİDEOLARI ÜZERİNE

Bilgi kaynaklarının sayısının artması ve çeşitlenmesi sonucunda tüketiciler yoğun enformasyon araçlarıyla karşılaşmaktadır. Özellikle mobil haberleşme, internet ve bilgisayar teknolojilerindeki dönüşüm ve gelişmeler tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileme hususunda etkin bir rol oynamaktadır. Bu durum ile birlikte reklam ve pazarlama faaliyetlerinin de değişim ve dönüşümler gerçekleştirebilecekleri öngörülebilmektedir. Klasik yöntemlerin aksine günümüzde insanlar dış uyarıcılardan gelen etkileri eskisinden çok daha fazla süzgeçten geçirmekte ve gönderilen iletileri detaylıca irdeleyebilme fırsatı bulmaktadırlar. Bu bağlamda kitle iletişim araçlarından televizyon hala etkisini sürdürüyor olsa da insanlar farklı bilgi kaynaklarına da yönelebilmektedirler. Bu anlamda internet mecrası fonksiyonel birmecra olarak düşünülebilmektedir.