SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLERDE ÖRGÜTLERE AKADEMİK BAKIŞ

Hızlı bir değişim ve gelişimin yaşandığı günümüz dünyasında organizasyonların tasarımı, etkin bir şekilde yönetimi, verimlilikleri ve değişime ayak uydurabilme kabiliyetleri özellikle öne çıkan konular olmuştur. Bu bağlamda içinde bulunduğu çevre koşullarına kısa sürede uyum sağlayabilecek yeni ve çağdaş yaklaşımlar belirleyerek çevre şartlarıyla baş edebilecek organizasyon yapılarına sahip kuruluşlar varlığını uzun süre devam ettirebilecektir. Toplum ile sürekli iletişim içinde olan, değişen ve gelişen toplumun değişen ihtiyaçlarını insana ve çevreye duyarlı bir şekilde karşılama isteğinde olan işletmeler ulusal ve uluslararası pazarlarda kolaylıkla tutunup karlılıklarını arttırıp, tüketiciler ve toplum tarafından benimseneceklerdir.

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLERDE ÖRGÜTLERE AKADEMİK BAKIŞ

 • EDİTÖR:
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ USLU
 • YAZARLAR:
 • PROF. DR. GÖKHAN ÖZER
 • PROF. DR. OYA ERDİL
 • DOÇ. DR. ERDAL TAŞBAŞ
 • DOÇ. DR. MELEK AKDOĞAN GEDİK
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ YILDIRIM
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ EYÜP BAYRAM ŞEKERLİ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ NERİMAN ÇELİK
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ TÜLAY ÖZKAN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ VEYSEL KARANİ ŞÜKÜROĞLU
 • DR. HALE NUR GÜLER
 • ARŞ. GÖR. ABDULLAH KÜRŞAT MERTER
 • ARŞ. GÖR. MELİKE ARTAR
 • ÖZGE AYKIN
 • ISBN: 978-605-70345-5-7