TARIM ALANINDA ÇALIŞMALAR

Tarım insanlığın yaşamı ve canlılığın devamı için besin ağının en temel basamağıdır Son yıllarda globalleşen dünyada yaşanan birçok krizin yanı sıra, küresel ısınma ile oluşabilecek iklim krizi ve tarıma olumsuz etkileri her geçen gün birçok devletin gündeminde yer almaktadır. İklim de oluşabilecek herhangi bir olumsuzluk şüphesiz tarımı doğrudanetkilemektedir Tarımın gelişimi için yapılan faaliyetler ve endüstriyel tarım uygulamaları sürecinde birçok problemi de barındırır. Fosil yakıt, gübre, kimyasalların kullanımı ve mekanizasyona bağlı ortaya çıkan problemleri azaltmak için; uygulamalı tarım içinde yapılan faaliyetler, geleneksel yöntemler ve akıllı tarım uygulamaları günümüzde öne çıkmaktadır. İklime bağlı ortaya çıkabilecek risklere karşı çevre koşullarına uygun olarak organik tarım ve tarımda dijital uygulamalar gibi yöntemlerle de önlemler alınmaya çalışılmaktadır.

TARIM ALANINDA ÇALIŞMALAR

ISBN: 978-625-367-100-6