Otobüslerde Ergonomik Koltuk Tasarımı İçin Dijital İnsan Modellerinin Kullanımı

Kullanıcının ürünle sağlıklı ilişkisini merkeze alan ergonomi yaklaşık ikiyüz yıldır ürünlerin daha sağlıklı ve güvenli kullanımı için tasarımcıların ve mühendislerin odaklandığı bir konudur. Günümüzde klasik ergonomi yaklaşımları dijital süreçlerle desteklenmektedir. Bu açıdan dijital insan modellerin (DHM) ergonomik risk değerlendirilmelerinde kullanılmaları alanda önemli bir dönüşümü başlatmıştır. Ürünlerde ortaya çıkabilecek ergonomik sorunların bilgisayar ortamında test edilmesine imkân sağlayan DHM araçları tasarımcıların ürün tasarım sürecinde dijital mankenler kullanarak ergonomik analizleri gerçekleştirmesine imkân tanırken kullanıcıya da daha ergonomik bir kullanım fırsatı sunmaktadır. Ergonomik analizde DHM’in bir sonraki kavşağı ergonomik analiz süreçlerinde sanal ve arttırılmış gerçeklik uygulamalarının kullanılmasıdır. Son yıllarda DHM çalışmalarında sanal gerçeklik ortamlarının kullanıldığını görüyoruz.