TARIMA FARKLI BOYUTLARDAN SOSYO – EKONOMİK BAKIŞ ve KIRSAL KALKINMA

Çok değerli akademisyenlerin bizlere uzmanlık alanlarıyla ilgili konularda birikimlerinden ve özgün çalışmalarından bir kesit aktarmış oldukları bu kitap, 19 bölümden oluşmaktadır. Tarım Ekonomisi disiplini, tarımı ve kırsal yaşamı, tarım işletmeleri, çiftçi ailesi ve ürün bazından başlayarak, uluslar üstü düzeye kadar ekonomik, politik, sosyolojik boyutlarıyla ele almaktadır. Bu kitap, Tarım Ekonomisi disiplininin bu geniş yelpazesinin çeşitliliğine uygun şekilde, farklı konularda birikime ve özgün çalışmalara dayalı değerli bilgiler sunmaktadır. Ziraat Mühendisliği çatısı altında yer alan diğer bölümlerden çok değerli akademisyenlerimizin uzmanlık alan bilgilerini ekonomik değerlendirmelerle boyutlandırarak hazırlamış oldukları bölümler, ortaya çıkan bu eserin çok yönlülüğüne büyük katkı sağlamıştır. Önemli konularda dünya ölçeğinde güncel literatürü yakalamış bilgiler ekonomik boyutlarıyla bu kitapta bölüm yazarlarımızca, okuyucuya aktarılmaya çalışılmıştır.