TIBBİ BİLİMLERDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

Sürekli değişen dünyada teknolojinin de gelişmesiyle özellikle de tıbbi araştırmalar kapsamında yoğun çalışmalar ve büyük projeler yürütülmektedir. Klinik araştırmalarda elde edilen verilere ek olarak multidisipliner çalışmalar neticesinde sadece klinik değil temel bilimler ile yapılan işbirlikleri neticesinde tıbbi bilgi dağarcığımız daha da genişlemektedir. Son yıllarda laboratuvar ve klinik verilerin yanında yazılım odaklı simülasyon çalışmaları da yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır.