TARIMDA YAŞAMAK

Sağlıklı, sürdürülebilir ve kapsayıcı gıda sistemleri, dünyanın kalkınma hedeflerine ulaşmak için kritik öneme sahiptir. Tarımsal gelişme, aşırı yoksulluğu sona erdirmek, ortak refahı artırmak ve 2050 yılına kadar tahmini 10 milyar insanı beslemek için en güçlü araçlardan biridir. Gelişmekte olan ülkelerde tarımsal işler ağırdır ve genellikle tehlikeli kimyasallara, makinelere ve iklime maruz kalma dahil birçok risk taşıyan koşullarda uzun çalışma saatlerini içerir. Ayrıca, çiftçi aileleri işyerlerinde yaşadıklarından, özellikle küçük çocuklar olmak üzere tüm aile iş süreçlerine dahildir. Kırsal araziye sahip olmak, tarımsal süreçler hakkında temel bir anlayış gerektirir. Bilmeniz gereken temel şeyler vardır: normal günlük işlemler, özellikle ekim ve hasat zamanlarında 24 saat çalışma, arazi hazırlığı, tarım makineleri, mahsul yetiştirmede kimyasallar (esas olarak gübreler ve herbisitler), yabancı otların kontrolü, sulama, çiftlik hayvanları, gübre, ve hukuki yasalar. Bununla birlikte, kırsal tarımsal alanlar yaşamak ve çalışmak için harika yerlerdir. Teknik araştırıcılara hitap eden değerli araştırma sonuçlarının, tarımla iç içe yaşayan insanları da kapsaması bu anlamda kıymetlidir.

TARIMDA YAŞAMAK

ISBN: 978-625-367-160-0