TARIMDA YÜKSELEN TRENDLER

Tarım, gıda güvenliğinin sağlanması ve kalkınma hedeflerinin yakalanması için son derece önemlidir. Dünyanın çeşitli yerlerinde, tarımsal sistem konseptinden ülkesel gıda ve beslenme güvenliğini artırmaya dönük konsepte geçiş görülmektedir. Tarımsal araştırma çalışmalarının, hedeflerinin ve metodolojilerin çeşitliği nedeniyle uygulama öncesi analitik ölçeklerin ve kullanılan referans verilerin disiplinler arası ve kapsamlı bir şekilde bu hedefe dönük sistemleştirilmesi gereklidir.Bu nedenle tarım ve kırsal alanların kalkınmasına öncelik verilerek üst düzey planlamasının yapılması, yoksulluğun azaltılması ve kırsal canlanma mekanizmalarının hayata geçirilmesi, tarım ürünlerinin kalitesinin ve sürdürülebilirliğinin artırılması, gıda güvenliği ve modern verimli tarımın birliğinin gerçekleştirilmesi ve iyi bir kırsal reformun seçilmesi ülkeler için büyük öneme sahiptir.

TARIMDA YÜKSELEN TRENDLER

ISBN: 978-625-367-142-6