TARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR; SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE BİYOÇEŞİTLİLİK

Sürdürülebilir tarım, uzun yıllar çevreye zarar vermeden doğal kaynakların korunmasını sağlayarak ve tarımsal teknolojileri kullanarak tarımsal üretim yapılmasıdır. Ülkemiz açısından sürdürülebilir tarımı değerlendirecek olursak, en önemli konular; toprak kaybı (erozyon), girdilerin fazla olması, çevre kirliliği, aşırı sulama, sanayileşme, kentleşme ve turizmden kaynaklanan etkiler, çayır ve meraların erken ve aşırı otlatılması sonucu giderek azalmasıdır. Ülkemizdeki toprakların yaklaşık %80’inde orta ve çok şiddetli erozyon görülmekte, bu durum da sürdürülebilir tarımı etkileyecek seviyededir. Yanlış yapılan tarımsal uygulamalar, özellikle toprak işleme biçim ve teknikleri mevcut bitki örtüsünü tahrip etmekte ve erozyona neden olmaktadır. Yine çok yüksek miktarlarda ve yanlış tekniklerle uygulanan kimyasal gübreler toprağın kirlenmesine neden olmaktadır. Ayrıca gereğinden fazla uygulanan ve kullanılmaması gereken hastalık ve zararlı ile mücadele ilaçları doğal dengeyi bozmaktadır. Sürdürülebilir tarım, üretimde agronomik, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları tümüyle kapsayan ve hepsini dengede tutmayı hedefleyen bir kavramdır. Amaçları, bir taraftan tarımda verimliliği sürdürürken diğer taraftan da çevreye verilen zararı en alt seviyeye indirmek, kısa ve uzun vadede ekonomiyi canlandırmak, tarımla geçimini sağlayanların hayat standartlarını yükseltmek ve bu amaçla yapılan tüm uygulamaları iyileştirmektir. Öncelikle bilinmesi gereken ana kurallar; dünyada tarımsal üretim için ihtiyaç duyulan kaynaklar sınırsız değildir ve doğal dengenin bozulması ile arzulanan ölçüde ve devamlı bir gelişme sağlanamaz. Sürdürülebilir tarımda esas olarak üreticinin uzun vadede elde edecekleri gelir çok önemlidir. Sürdürülebilir bir hayat için mutlak suretle gelecek nesiller için planlamalar yapılmalı ve bu yapılan planların da gelecek nesillerin hayat standartlarını daha da yükseltecek, kişisel özgürlükleri kısıtlamayacak nitelikte olması gerekmektedir. Tarımın sürdürülebilir olması için doğal kaynakların mutlak suretle korunması gerekmektedir.

TARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR; SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE BİYOÇEŞİTLİLİK

 • EDİTÖR:
 • PROF. DR. KAĞAN KÖKTEN
 • YAZARLAR:
 • PROF. DR. ALAADDİN YÜKSEL
 • PROF. DR. ALİ RIZA DEMİRKIRAN
 • PROF. DR. KAĞAN KÖKTEN
 • PROF. DR. MUHARREM ERGUN
 • PROF. DR. RAMAZAN MERAL
 • PROF. DR. SELAMİ SELVİ
 • DOÇ. DR. ERDAL ÇAÇAN
 • DOÇ. DR. HAKAN İNCİ
 • DOÇ. DR. NUSRET ÖZBAY
 • DOÇ. DR. RIDVAN POLAT
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULLAH GÜLLER
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ATİLLA ÇAKIR
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ AZİZE DOĞAN DEMİR
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET ULUPINAR
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ DUYGU NUR ÇOBANOĞLU
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ YASİN DEMİR
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ YEŞİM AYTOP
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEYNEP DUMANOĞLU
 • DR. ARŞ. GÖR.  ERSİN KARAKAYA
 • ARŞ. GÖR. ALPEREN MERAL
 • ARŞ. GÖR. EZGİ DOĞAN
 • ARŞ. GÖR. HASAN ER
 • ARŞ. GÖR. ZAHİDE SÜSLÜOĞLU
 • ÖĞR. GÖR. FIRAT İŞLEK
 • ÖĞR. GÖR. MUAMMER EKMEKÇİ
 • ÖĞR. GÖR. SELİM ÖZDEMİR
 • DOKTORA ÖĞR. GÖZDENUR ÇAKAR
 • DOKTORA ÖĞR. PINAR COŞKUN
 • DOKTORA ÖĞRENCİSİ YEKBUN ALP
 • YÜK. ZIR. MÜH. ONUR KIRMIZIGÜL
 • YÜK. ZIR. MÜH. RIDVAN UÇAR
 • YÜKSEK LİSANS ÖĞR. ZEYNELABİDİN KURT
 • KADİR MİRAC TAŞBİLEK
 •  
 • ISBN: 978-625-7687-38-6