DONANIMLI DALIŞ TURİZMİNİN YEREL HALKIN YAŞAM KALİTESİNE ETKİLERİ

nsanlar tarih boyunca yeni yerler görmek, dinlenmek, kültürleri tanımak, keşfetmek veya ziyaret etmek gibi nedenler ile sürekli olarak turizm hareketi gerçekleştirmişlerdir. Özellikle teknolojik gelişmeler (seyahat kolaylığı) ve boş zaman kavramının artmasıyla turizmin gelişmesi ve turizmden elde edilen gelirler ve bölge halkına yarattığı istihdam ülkeler için turizmi önemli hale getirmiştir. Ülkemizde bu pastadan aldığı payı her zaman arttırma çabasındadır. Coğrafi özelliğimizden kaynaklı olarak en popüler turizm çeşidi deniz kum güneş turizmi olup dönemsellik ön plandadır. Ülkemizde turizmi on iki aya yaymanın turizmin sürdürülebilirliği için büyük önem teşkil ettiği kaçınılmaz bir gerçektir. Bu bağlamda alternatif turizm çeşitleri sürekli araştırılmakta ve uygulanmaya çalışılmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde alternatif turizm hareketlerinden birisi olan sualtı dalış turizmi ve kapsamındaki donanımlı dalış turizmi de sürekli gelişim göstermektedir. Ülkemiz de sualtında kalan gerek antik yapılar gerekse de önemli gemi batıkları dünya genelinde birçok dalgıcın dikkatini çekmektedir. Ülkemiz dalış merkezleri açısından incelendiğinde Antalya ili Kaş ilçesinin lokomotif bölge olduğu görülmektedir. Turizm endüstrisinin sosyal faaliyetlerden oluşmasından dolayı bölgeye gelen dalgıçlar yerel halk ile etkileşim içerisindedir. Bu araştırmada Antalya ili Kaş ilçesindeki donanımlı dalış turizminin yerel halkın yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini halkın algılaması yönünden incelenmiştir.