TARIMSAL ÜRETİM DİSİPLİNLERİNDE ÇOK YÖNLÜ ÇALIŞMALAR

Tarım, insanoğlunun yaşam ve gelişimini idame ettirebilmesi için en temel bitkisel ve hayvansal besin ihtiyaçlarının üretimine uygun olarak doğanın işlenmesi faaliyetlerini kapsar. İnsanoğlunun modern tarihsel sürecinin başlamasında önemli bir yeri olan tarımsal faaliyetlerde, artan nüfus ve ihtiyaç çeşitlenmelerini karşılayacak yeterli kalite ve miktarda gıda üretiminde sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu kitapta, insan yaşamında daima en stratejik ürün olma özelliğini koruyan gıda üretiminde gerek kalitatif gerekse de kantitatif olarak ihtiyacı karşılamak için tarımsal üretim disiplinlerinde yapılan çok yönlü çalışmaları bir araya getirerek ilgili yetiştirici ve akademik çevrelerin yararlanmasına olanak sağlanması amaçlanmıştır.