TEKNOLOJİK -EKONOMİK BÜYÜME MODELLERİ VE TÜRKİYE

Küreselleşme dalgası ülkeleri ve içinde barındırdığı birçok sistemi; bilgi ve teknolojinin sayesinde gelişen dünyayı her geçen gün değiştirmeye devam etmektedir. Bu nedenle ortaya çıkan ekonomik birimler, politik çevreler, kültürel ve sosyal değerler bu gelişen sistemin birer parçası olmaktadır. Teknolojideki değişimleri yakalamanın güçleştiği ve bilginin hayati önem taşıdığı günümüz dünyasında, ülkeler ekonomik büyümenin ayrılmaz bir parçası olarak teknolojik üretimi öne çıkarmaktadırlar. Bu çerçevede ekonomik büyümeyi hedefleyen ülkelerin hemfikir olduğu nokta; teknoloji politikalarına yönelik bilimsel ilerlemeleri yakından takip etmek ve bu politikalar için gerekli olan altyapıyı oluşturmaktır. Sosyal, politik ve ekonomik sistem içerisinde teknolojinin önemini kavrayabilmek için bu anlayışı hâkim kılmak gerekmektedir.