TOKAT İLİ İŞGÜCÜ PİYASASINDA ENGELLİ ÇALIŞANLARA YÖNELİK TUTUMLAR

Engellilerin istihdama katılımları toplumsal katılımın önemli bir aşamasını oluşturmaktadır. Maddi olarak kendi kazançları olan engellilerin muhtaç duruma düşmeleri engellenerek, daha derin bir yoksulluk yaşamalarının ve sosyal dışlanmalarının önüne geçebilmek mümkündür. Engellilerin işgücü piyasalarına dahil olmasının sağlanabilmesi için Kanuni düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemelerin temeli Anayasa’nın 50. maddesine dayanmaktadır. Anayasa’nın 50. maddesine göre, “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar” denilmektedir.