TEORİDEN PRATİĞE TÜRKİYE’DE TARIM VE HAYVANCILIK UYGULAMALARI

Türkiye’de tarım, istihdam, ihracat ve ulusal gelire yaptığı katkı ile önemli bir sektördür. Kovid-19 sürecinin hâlâ devam ettiği dikkate alındığında, kendi kendine yeterli olabilen ülkelerin salgınla daha rahat mücadele edecekleri, diğer birçok ülkeyi ise tarım ürünlerinin kesintisiz ithalatı ve vatandaşlara ulaşımını sağlamak gibi çok önemli sorunlar beklemektedir. Bu noktada Türkiye’nin tarımsal üretimde elde ettiği çeşitlilik ve verimlilikle mevcut sorunları rahatlıkla atlatabilecek bir kapasiteye sahip olduğu söylenebilir. Dijital teknoloji çözümlerinin tarım sektörüne entegre edilmesi ve tarım sektörünün sürdürülebilir yönetimini desteklemek amacıyla tarımsal üretim, toprak ve arazi ile ilgili anlamlı bilgilerin oluşturulması, üretkenliği arttırarak iklim değişikliğinin ekosistemler, kırsal gelirler ve istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Böylece tarım sektörü daha sürdürülebilir, rekabetçi ve iklime uyumlu bir yöne doğru geçişini tamamlayabilecektir. Özellikle tüm sektörlerde de görülen maliyet artışlarının kontrol altına alınmasıyla üretim kapasitesi, verimlilik ve ürün çeşitliliği bakımından güçlü bir konuma sahip olan Türkiye tarımı; ilerleyen yıllarda sıçrama yapabilecek sektörlerden biri olabilecektir.