TEORİDEN UYGULAMAYA FİZİK VE MATEMATİK ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR II

Fizik ve Matematik, uzun bilim tarihi boyunca derinlemesine iç içe geçmiş iki entelektüel faaliyet alanı sunar. Yerçekimini anladığımız ama ivmesini anlamadığımız bir dünya eksik kalacaktır. Bu anlamda, Fizik ve Matematik, birbirlerine katkı sağlayan ve böylece kendi gelişimlerini sürdüren disiplinler olmuşlardır. Evrenin dili olarak tanımlanan Matematik, bu açıdan fizik teorilerinin ifade edilmesini de sağlamıştır. Fiziksel kavramlar, argümanlar ve düşünme biçimleri de Matematiğin gelişimine katkıda bulunmuştur.