TEORİDEN UYGULAMAYA FİZİK VE MATEMATİK ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Fizik ve Matematik alanında çeşitli akademik çalışma ve derlemelerin bir arada bulunduğu kitabımızı “Teoriden Uygulamaya Fizik ve Matematik Alanında Akademik Çalışmalar” olarak adlandırmayı uygun gördük. Kitabımızda Fizik alanında beş bölüm bulunurken, Matematik alanında bir bölüm bulunmaktadır. Bölümlerden ikisi İngilizce olarak, diğerleri Türkçe olarak kaleme alınmıştır. Fizik ve Matematik tarih boyunca yolları sürekli kesişen, birbirlerine katkılar sağlayan ve bu sayede kendi gelişimlerini de devam ettiren bilim alanlarıdır. Bir anlamda evrenin dili olarak tanımlanan Matematik, bu yönüyle fiziksel kuramların ifade edilmesine de olanak sağlamıştır.