BAZI ÖNEMLİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN SİİRT İLİNDE TARIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

Tıbbi ve aromatik bitkiler, günümüzde hem tüketicilerin hem üreticilerin hem de dünya pazarlarının ilgi odağı olmaya başlaması ve son 20 yılda giderek artan bir ticaret ve tüketim hacmi kazanması ile ülkemizde sadece bilim insanlarının çalıştıkları bir alan olmaktan çıkmış; toplumun hemen her kesiminin ilgisini çeken bir konu halini almıştır. Artık gerek ülkemizde gerekse dünyada hem bireyler hem toplumlar hem de kuruluşlar bir şekilde tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgilenir hale gelmişlerdir. İnsanoğlu, bu bitkilerin doğal olmasının getirdiği cazibe ve de bunların kullanım alanlarının genişliği (tıp, kozmetik, gıda, boya, meşrubat, tekstil vb.) sebebi ile tıbbi ve aromatik bitkilerden günlük yaşam içerisinde giderek artan bir oranda yararlanmaya başlamıştır.