TİCARET’İN ALTIN ÇAĞI

Ekonomik önemi tarihin derinliklerine kadar uzanan Basra Körfezi, bugün olduğu gibi Ortaçağ’da da siyasî çekişmelerin ve ticarî faaliyetlerin odak merkezindeydi. Geniş ticarî hinterlantı sayesinde, doğu ile batıyı bir biriyle buluşturan bir köprü vazifesi gördü. Basra Körfezi, değerli taşlar, ıtriyat, buhur, inci, misk, ipek, deri, kürk, bakır, kurşun ve demir gibi birçok ürünün depo ve nakliye hizmetini üstleniyordu. Kısaca, uygarlığın yükselmesi için gerekli olan her türlü ürün buradan temin edilebilmekteydi. Tarihten gelen ekonomik değerini günümüzde de koruyan körfez bölgesi, bugün de dünya devletlerinin çekişme sahasını oluşturmaktadır. Çünkü gerek doğal gerekse de tabii kaynaklar açısından oldukça zengin bir coğrafyadır.