NORMAN HÂNEDÂNININ KURULUŞU VE NORMANLARDA VERÂSET

Ortaçağ Avrupa tarihinin en mühim hâdiselerinden biri Norman Hanedanlığının kuruluşu ve yayılışıdır. Viking menşeli bir hanedan olan Normanlar onuncu yüzyılın başında yağmalamak için geldikleri Fransa’dan, Fransa topraklarını kendi soydaşlarına karşı koruma sözlerine ve Hristiyanlığı kabul etmelerine mukâbil bir toprak parçası aldılar. Bu toprak parçasına Normandiya denildi. Böylece ilk Norman hanedanlığı kurulmuş oldu. Başarılı bir teşkilatlanma ve yönetim gösteren Normanlar sadece Fransa sınırlarında yayılmakla kalmadılar, nihayet İngiltere’yi dahi fethettiler.